Dell gaming G3 3500

Máy Dell gaming G3 3500 là vỏ gì thế?

Hãy mạnh dạn chia sẻ review về một món đồ, một dịch vụ mà bạn thấy hài lòng nhé. Thông tin của bạn giúp được cho rất rất nhiều người luôn đó, cảm ơn bạn trước :x

Viết review ngay, dễ lắm

Bảo Anh

Dell gaming G3 3500 vỏ nhựa ạ

11, 08/2021 18:12

hotline_mua_hang
dell_hotline_bao_hanh

Tìm kiếm